ZAKON O JAVNOJ NABAVI

Novi veliki komentar

ZAKONA O JAVNOJ NABAVI

2017

Zagreb, veljača 2017

ZAKON O JAVNOJ NABAVI

(usvojen je na sjednici Hrvatskog sabora održanoj dana 9. prosinca 2016. godine, objavljen u Narodnim novinama br. 120/16 od 21. prosinca 2016. godine, te je stupio na snagu dana 1. siječnja 2017. godine, dalje u tekstu: “Zakon o javnoj nabavi” ili “Zakon”)

GLAVA I.
OPĆE ODREDBE

POGLAVLJE 1.
PREDMET, PRAVNI AKTI EUROPSKE UNIJE, POJMOVI I NAČELA

Predmet

Članak 1.

(1) Ovim Zakonom se utvrđuju pravila o postupku javne nabave kojeg provodi javni ili

sektorski naručitelj, ili drugi subjekt u slučajevima određenim ovim Zakonom, radi sklapanja ugovora o javnoj nabavi robe, radova ili usluga, okvirnog sporazuma te provedbe projektnog natječaja.

(2) Javna nabava u smislu ovoga Zakona je nabava putem ugovora o javnoj nabavi robe,

za nastavak čitanja trebate imati valjanu narudžbu